Darmowa chwilówka

Darmowe chwilówki są pewną formą promocji dla firm zajmujących się taką działalnością. Obecnie prawie wszystkie liczące się firmy mają taką ofertę, skierowaną dla nowych klientów, czyli takich którzy aplikują po raz pierwszy.

Darmowe chwilówki nie są zazwyczaj obwarowane dodatkowymi wymaganiami ze strony pożyczkodawcy. Kwota pożyczki jest dość wysoka, i wynosi zazwyczaj od kilkuset złotych do tysiąca kilkuset złotych.

Starając się o chwilówkę należy pamiętać, że najważniejsze jest to, aby nie figurować w bazach dłużników, czyli popularnych BIGach.
Co do dochodu to nie jest on weryfikowany przez wszystkich pożyczkodawców.

Forex – co to jest

Forex (FOReign EXchange market) jest to międzynarodowy rynek walutowy na którym waluta może być swobodnie sprzedana lub kupiona. W obecnej formie forex został otwarty w roku 1970 kiedy to został wprowadzony swobodny obrót walut, w którym cenę ustalali uczestnicy rynku w zależności od sił podaży i popytu.

Tak długo jak forex jest wolny od jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli oraz jest miejscem swobodnego współzawodnictwa możemy go określić jako idealny. Ponad to rynek ten cechuje najwyższa płynność spośród rynków finansowych. Ilości pieniędzy na rynku waha się pomiędzy 1000 a 1500 miliardów dolarów dziennie. Rynek ten nie jest scentralizowany – transakcje przeprowadzane się na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Forex jest bardzo obiektywnym rynkiem ponieważ gdyby któryś z jego uczestników chciałby manipulować kursem musiałby zaangażować dziesiątki miliardów dolarów – to właśnie dlatego wpływ jednego z uczestników rynku na cały forex jest praktycznie niemożliwy. Ogromna płynność pozwala na otwieranie i zamykanie pozycji w przeciągu kilku sekund. Czas w którym można mieć otwartą pozycję nie jest określony, może trwać kilka sekund lub kilka lat – zależy to wyłącznie od strategii.

Niewątpliwą zaletą tego rynku. forex jest to że można dokonywać transakcji spekulacyjnych przy pomocy środków pożyczonych od brokera tzw. Margin trading – przyszły zysk (lub stratę) z większej sumy pieniędzy możemy kontrolować za ułamek tej kwoty, aby otworzyć pozycję musimy dysponować zaledwie kwotą odpowiadającę 0,5% do 4 % wartości pozycji. Zazwyczaj brokerzy wyznaczają minimalną kwotę depozytu np. 2000 dolarów.

Na rynku forex nie ma przymusu kupowania waluty najpierw aby potem ją sprzedać, jest możliwe otwarcie pozycji sprzedaży waluty bez wcześniejszego jej kupowania.

Aby zbadać sytuację na rynku forex inwestor ma do dyspozycji analizę techniczną i analizę fundamentalną. Wskaźniki analizy technicznej są zazwyczaj sprzężone z systemem transakcyjnym

Głównymi cechami rynku forex są:

 • Duża liczba uczestników rynku i duży wolumen transakcji
 • Ogromna płynność i szybkość rynku forex
 • Rynek działa 24 godziny na dobę, w każdy roboczy dzień
 • Inwestor może otworzyć pozycję na jaki czas chce
 • Nie ma żadnych opłat
 • Pozycje można otwierać i zamykać w dowolnej chwili
 • Można osiągnąć bardzo duży zysk bez inwestowania dużych pieniędzy

Najważniejsze wskazówki w handlu walutami na rynku forex.

W odróżnieniu od zwykłych transakcji walutowych forex daje możliwość skorzystania z dźwigni finansowej. W tego typu transakcjach musi mieć dwa etapy kupowanie waluty (bądź sprzedaż) a następnie sprzedać (kupić) walutę. Pierwsza transakcja to otwieranie pozycji a druga to zamknięcie pozycji. Otwierając pozycję trader wnosi depozyt w wysokości 0,5%-4% kredytu udzielonego na otwarcie pozycji, więc na przykład aby kupić bądź sprzedać Yeny o równowartości 100000$ nie potrzeba całej kwoty, ale jedynie 500$ do 4000$ w zależności jak kalkuluje ryzyko tej transakcji. Gdy pozycja zostanie zamknięta wówczas depozyt wraca na konto, robiony jest rachunek zysków i strat, które wpływają na stan konta inwestora.

Analiza techniczna

Metoda obejmująca analizę wykresów, danych historycznych, poprzednich cen i obrotów. Analiza techniczna nie ma na celu określenia dokładnej ceny jaką przyjmie waluta lub papier wartościowy w przyszłości, lecz na podstawie wzorów wykresów, wskaźników, określić wzór który będzie sugerował przyszłą aktywność kursu. Analiza techniczna zakłada, że przeszłe zachowanie się kursu ma wpływ na przyszłe notowania.

Badania przy użyciu analizy technicznej bazuje na trzech aksjomatach:

 • Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę są przez analizę techniczną uwzględnione – każda zmiana cen jest sprzężona ze zmianami zewnętrznych czynników, analiza techniczna uwzględnia te czynniki – postulat ten zakłada, że takie czynniki jak polityka, gospodarka, psychologia mają swoje odbicie w ruchach cenowych na wykresie.
 • Ceny zmieniają się w trendzie – założenie tej zasady dla analizy technicznej daje podstawy do badania zmian cen – zmieniają się one w trendzie, nie są to zmiany chaotyczne więc jest sens je analizować. Założenia tego postulatu ma dwojaki efekt: po pierwsze pociąga to za sobą to, że bieżący trend będzie kontynuowany i nie odwróci się, wyłączając nieuporządkowany chaotyczny ruch na rynku, po drugie aktualny trend będzie kontynuowany do póki odwrotny trend się nie ustali.
 • Historia się powtarza – analiza techniczna i studia zmian na rynku jest ściśle związana z psychologią. Aby zrozumieć przyszłość należy przestudiować przeszłe zachowanie się inwestorów na rynku – daje to podstawy do tego że w podobnej sytuacji w przyszłości zachowają się tak samo.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie majątkowe Odpowiedzialności Cywilnej czyli ubezpieczenie OC polega na zawarciu z zakładem ubezpieczeniowym umowy, na mocy której w przypadku wyrządzenia przez ubezpieczonego szkody tak zwanym osobom trzecim, zakład ten wypłaca im rekompensatę finansową. Umowa określa oczywiście bardziej szczegółowo warunki wypłaty odszkodowania oraz charakter szkód. Są one uzależnione od rodzaju ubezpieczenia OC.

Przede wszystkim możemy mieć do czynienia z ubezpieczeniem obowiązkowym oraz dobrowolnym.

Najbardziej popularne obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy posiadaczy pojazdów samochodowych. Po zawarciu umowy z wybranym ubezpieczycielem, posiadacz samochodu ma obowiązek płacenia składek, w wysokości ustalonej w umowie. Z kolei zakład ubezpieczeniowy zobowiązany jest do wypłacenia odpowiedniej kwoty pieniędzy, w razie spowodowania przez ubezpieczonego wypadku, w wyniku którego zostanie uszkodzony inny pojazd samochodowy. Zanim jednak nastąpi wypłata ubezpieczyciel szacuje szkody i robi ich wycenę. Zdarza się czasem tak, że znajduje okoliczności uniemożliwiające wypłatę ubezpieczenia. Dlatego przed wyborem zakładu ubezpieczeniowego warto dobrze się zastanowić i wybrać znaną, docenianą przez innych posiadaczy samochodów firmę. Można kierować się renomą zakładu ubezpieczeniowego, poleceniami znajomych albo ewentualnie ceną. Przy czym niska cena ubezpieczenia OC może wiązać się z problemami w razie ewentualnej konieczności wypłaty odszkodowania.

W każdym przypadku trzeba bardzo uważnie przeczytać umowę, żeby mieć pełną świadomość w jakich okolicznościach może okazać się, że ubezpieczenie nie zostanie jednak wypłacone.

Warto wiedzieć, że to jaką ubezpieczenie OC osiągnie wysokość oraz jaka kwota może zostać wypłacona w razie wypadku zależy też od wartości samochodu, którą ustala się podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC jest ponadto wyższe dla młodych kierowców, którzy muszą płacić za brak doświadczenia. Zakłady ubezpieczeniowe wychodzą z założenia, że im mniejsze doświadczenie w prowadzeniu pojazdów samochodowych, tym większe niebezpieczeństwo spowodowania wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy również niektórych zawodów, gdzie wykonujące je osoby mogą w wyniku błędu lub niedopatrzenia spowodować szkodę, która dotknie w jakiś sposób osoby trzecie. Właściwie cała procedura zawierania umowy i ewentualnej wypłaty odszkodowania jest analogiczna, jak w przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Korzystać muszą z niego między innymi adwokaci, radcy prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, architekci, rzeczoznawcy majątkowi czy zarządcy nieruchomości.

Dobrowolne ubezpieczenie OC często wykupują natomiast pracownicy służby zdrowia, ale dotyczy ono też między innymi nauczycieli i wychowawców, czy osoby prowadzące parkingi strzeżone dla pojazdów samochodowych. W tych, a także w kilku innych zawodach, umowa ubezpieczenia OC może stanowić nie tylko zapewnienie odpowiedniego wsparcia ekonomicznego, w razie wyrządzenia niezamierzonej szkody osobom trzecim. Sama świadomość posiadania tego rodzaju zabezpieczenia może być znacznym ułatwieniem w wykonywaniu wyjątkowo odpowiedzialnych zawodów.

Ubezpieczenie OC samochodu (odpowiedzialności cywilnej) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego.

Posiadacza pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczyciele OC

Ubezpieczyciele OC to podmiot który prowadząc działalność gospodarczą, za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych albo majątkowych, na podstawie umowy zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

W Polsce największymi ubezpieczycielami są:

 • PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń, największa polska firma ubezpieczeniowa, głównymi akcjonariuszami PZU SA jest Skarb Państwa.
 • Warta – Towarzystwo Ubezbieczeń i Reasekuracji “Warta” (TUiR Warta S.A.)
 • Generali – Assicurazioni Generali S.P.A., międzynarodowa instytucja finansowa, wchodzi w skład koncernu Generali Group – trzeciej co do wielkości międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w Europie i szóstej na świecie.
 • Ergo Hestia – polska grupa towarzystw ubezpieczeniowych z siedzibą w Sopocie, istnieje od 1991 roku.
 • Allianz SE — niemiecka firma ubezpieczeniowa, druga co do wielkości instytucja finansowa na świece.
 • Compensa – cześć Wiener Städtische Versicherung AG (Vienna Insurance Group lub VIG), austriacka firma ubezpieczeniowa.
 • MTU – ubezpieczyciel z Grupy Ergo Hestia
 • Uniqa – Grupa UNIQA Austria
 • Link 4 – należy do RSA Insurance Group, brytyjskiej grupy ubezpieczeniowe z kwaterą w Londynie.
 • Aviva Direct – Aviva plc, brytyjska grupa ubezpieczeniowa, piąte, co do wielkości, przedsiębiorstwo tego typu na świecie.
 • Axa Direct – część francuskiej grupy AXA.
 • Liberty Direct – część Liberty Mutual Group, czwartego ubezpieczyciela w USA.

Składka OC

Składka OC bazuje na podstawie oraz ewentualnych zniżkach i zwyżkach.

Największe zniżki są udzielane za bezszkodową jazdę i wynoszą od 10% po pierwszym roku do 60%, czyli maksymalnej zniżki udzielanej przez firmy ubezpieczeniowe.

Największa zwyżka związana jest z wiekiem kierowcy, czyli tacy którzy dotąd nie wykupywali żadnego ubezpieczenia komunikacyjnego, są młodzi, poniżej 25 lat, i niedawno uzyskali prawo jazdy oraz kupili nowy samochód.

Zniżki ubezpieczenia OC:

 1. wiek właściciela pojazdu (40-55 lat): -5% do -20%
 2. wiek samochodu: nowy -20%, roczny -15%, dwuletni -10%
 3. kontynuacja: -5% do -20%
 4. jednorazowa opłata: do -10%
 5. marka samochodu: do -10%
 6. rodzaj silnika: do -5%
 7. ubezpieczenie kilku pojazdów: do -15%
 8. zawarcie innych ubezpieczeń: do -20%

Zwyżki ubezpieczenia OC:

 1. przeznaczenie pojazdu: +20% do 400%
 2. wiek właściciela/użytkownika: +10 do +100% (niższy wiek-wyższa zwyżka)
 3. właściciel/użytkownik prawo jazdy (brak lub do 3 lat): +10% do +50%
 4. marka samochodu: do +20%
 5. wiek samochodu (powyżej 10 lat): do +20%
 6. brak ważnego badania technicznego: do +20%
 7. liczba miejsc pojazdu (6-9): do +20%
 8. opłata na 2 raty: do +10%

Każda firma ubezpieczeniowa ma własną taryfę OC, którą jest obowiązana udostępnić do wglądu wszystkim zainteresowanym.

Tak więc, aby obliczyć dokładną wysokość składki należy skorzystać z takich narzędzi jak kalkulator OC, lub skontaktować się z przedstawicielem ubezpieczyciela.

Kalkulator OC

Aby poprawnie wprowadzić dane do kalkulatora ubezpieczenia OC samochodu, należy przygotować następujące dane:

 • Rok produkcji, zakupu pojazdu
 • Marka, model, wersja
 • Liczba miejsc
 • Data pierwszej rejestracji pojazdu
 • Przebieg
 • Adres zameldowani
 • Dane posiadacza pojazdu
 • Informacje o poprzednim ubezpieczycielu OC

Na stronach internetowych ubezpieczycieli znajdują się kalkulatory OC. Wypełniając kolejne strony formularza kalkulatora, otrzymujemy kalkulację składki ubezpieczenia OC.

Przykładowa składka OC

Przykładowa wysokość rocznej składki ubezpieczenia OC, w zależności od pojemności silnika, ze zniżką za bezszkodową jazdę (60% za 8 lat):

 • do 900 cm3 – 178 zł
 • 901 – 1250 cm3 – 225 zł
 • 1250 – 1300 cm3 – 319 zł
 • 1300 – 1800 cm3 – 325 zł
 • 1801 – 2200 cm3 – 424 zł
 • powyżej 2200 cm3 – 469 zł

Ubezpieczenie OC w innych państwach

Średnia składka na ubezpieczenie OC w Polsce wynosi 100 euro. Czesi i Słowacy płacą dwa razy więcej. Niemcy, średnio 250 euro rocznie, Austriacy ponad 300 euro, a Luksemburczycy 400 euro.

Ubezpieczenie OC w Anglii

W UK ubezpieczenie OC nie jest przypisane do samochodu, ale do osoby której dotyczy umowa ubezpieczenia. Do samochodu natomiast przyporządkowany są Raod Tax (podatek za użytkowanie dróg) i MOT (przegląd drogowy).

Sumy ubezpieczenia

UE wprowadza nowe wytyczne odnośnie maksymalnej wysokości odszkodowania, Polska musi podnieść sumy ubezpieczenia. Będą one wynosić:

 • 2,5 mln euro za szkody osobowe
 • 500 tys. euro za szkody na mieniu

Kary za brak ubezpieczenia OC

Za brak samego dowodu ubezpieczenia OC grozi 50 złotych mandatu. Gdy samochód w ogóle nie jest ubezpieczony nakładana jest kara, a Policja powiadamia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość kra jest uzależnione od rodzaju pojazdu oraz okresu użytkowania bez ważnej polisy.

Opłaty:

 • 500 euro za samochody osobowe
 • 800,00 euro za samochody ciężarowe i autobusy
 • 100,00 euro za pozostałe pojazdy

Okres:

 • do 3 dni bez ważnej polisy opłata wynosi 20% powyższej kwoty
 • od 3 do 14 dni opłata wynosi 50%
 • powyżej 14 dni opłata wynosi 100%

Ubezpieczenie OC a spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu

Ubezpieczyciele dokonają wypłaty odszkodowania, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jazdę pod wpływem alkoholu.

Kierowca z ważną polisą OC, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, będzie musiał zwrócić całą kwotę odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wypowiedzenie Umowy

Umowa ubezpieczenia OC jest zawierana zazwyczaj na okres 12 miesięcy. Nie można wypowiedzieć umowy w połowie ponieważ obejmuje ona cały rok.

Jeśli przed końcem obowiązywanie umowy ubezpieczony nie dostarczy wypowiedzenia, wówczas zostaje ona automatycznie odnowiona na kolejny okres.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC należy złożyć w firmie w której się ubezpieczamy w tylko w kilku przypadkach, jak:

 • Zmiana towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Sprzedaż samochodu
 • Kupno samochodu

Wypowiedzenie należy wydrukować i dostarczyć do siedziby firmy, wzór tego dokumentu powinien znajdować się w umowie do ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC na miesiąc

Możliwość ubezpieczenia OC na miesiąc mają tylko podmioty zajmujące się sprzedażą samochodów.
Warto zaznaczyć, że 30-dniowa polisa OC samochodu zakupionego u dilera kończy wraz z końcem okresu ubezpieczenia i nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres tak jak normalna roczna.